ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – ПИЕР БУРДИЙО гр. Пловдив

Обучения за земеделски стопани – присъствена, дистанционна и ОН-лайн форма НОВ КУРС – ФУМИГАЦИЯ И ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ПИЕР БУРДИЙО“ е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията през 2014г. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ПИЕР БУРДИЙО “ получава лиценз № 2015121239 от НАПОО през 2015г.
Виж повече