ХХVІІ Международна селскостопанска изложба АГРА

Международната селскостопанска изложба АГРА се нарежда сред най-големите икономически събития за агробизнеса в Югоизточна Европа. Тя събира най-креативните и най-успешните компании и научни институти от отрасъла. Провежда се под егидата на Министерство на земеделието и храните на Република България.

Международната селскостопанска изложба АГРА се нарежда сред най-големите икономически събития за агробизнеса в Югоизточна Европа. Тя събира най-креативните и най-успешните компании и научни институти от отрасъла. Провежда се под егидата на Министерство на земеделието и храните на Република България.
АГРА се утвърди като:
ефективна платформа за производители и търговци;
полезно изложение  за фермери и специалисти;
престижен форум за представяне на иновации.
ЗА ПРОЯВАТА
Организатор:  Международен панаир Пловдив
Основен партньор: Селскостопанската академия
Оценка: отговаря на световните стандарти – одобрена от  Международната асоциация на изложбената индустрия (UFI)
Изложбата е част от ЕДИНСТВЕНИЯ НА БАЛКАНИТЕ МЕГАФОРУМ ЗА АГРОБИЗНЕС, ХРАНИ И ВИНО.
АГРА 2017 – ключови данни
изложители  – 425 от 24 държави
нови изложители – 98
посетители  –  45 000 от 10 държави
делови събития – 20
над 190 публикации в медиите
ОСНОВНИ БРАНШОВЕ
Растениевъдство, машини и инвентар за растениевъдството
Сортови семена, посадъчен материал, препарати за растителна защита
Животновъдство, машини, инсталации, съоръжения за животновъдството
Ветеринарна медицина
Научна дейност и разработки
Опаковки и опаковъчна техника
Услуги
Специализирани медии
В РАМКИТЕ НА АГРА
Специализирана изложба за биологично растениевъдство и животновъдство БИОАГРА
Конкурс за иновации в областта на селското стопанство
ВАШИТЕ ПОЛЗИ
ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ:
Директни срещи с партньори и потребители
Атрактивни форми за реклама и маркетинг
Нови възможности и пазари
ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ:
Запознаване с актуалните тенденции в агробизнеса
Проучване на оферти от водещи фирми
Създаване на делови контакти
СЪПЪТСТВАЩАТА ПРОГРАМА е наситена с разнообразни прояви, свързани с проблемите и тенденциите в агробизнеса.
ПАРАЛЕЛНО С АГРА 2018 СЕ ПРОВЕЖДАТ
Международна изложба за лозарство и винарство ВИНАРИЯ
Международна изложба за храни, напитки, опаковки, машини и технологии ФУДТЕХ
Международна изложба за оборудване за хотели, ресторанти, кафетерии и търговски обекти ХОРЕКА ПЛОВДИВ
Изложба на висококачествени италиански храни и вина ВКУСОВЕ ОТ ИТАЛИЯ
Международна изложба за пчеларство АПИ БЪЛГАРИЯ