АГРОБУРЕЛ гр. Драгоман

Фирма АГРОБУРЕЛ се занимава с производство, преработка, обработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция – растителна и животинска, както и промишлени и животински стоки. Други дейности: – отглеждане на зърнени, технически и фуражни култури – аренда и отдаване под наем на земя.
Виж повече