Защо да изберете точно нас

За нас, нашата мисия

Ние имаме за цел да предоставим на своите посетители най-изчерпателна информация за всички фирми, производители и кооперации на територията на България. Сайта промотира подробно и интерактивно дейностите и продуктите на земеделските производители.

Над 5000 дребни преживни животни за разплод са изнесени към Турция

Над 5000 дребни преживни животни за разплод са изнесени към Турция

Само няколко месеца след като бе отпушен износа за Турция, над 5000 овце и кози за разплод са изнесени за южната ни съседка
Мандрите имат 1-месечен срок да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания

Мандрите имат 1-месечен срок да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания

В „Държавен вестник“, бр. 51 от 19.06.2018 г., е обнародвана Наредба за допълнение на Наредба №1 за хигиената на храните на Министерството на земеделието, храните и горите и Министерството на здравеопазването.

Бъдете винаги информирани

четете най-новото в земеделски регистър!

Всички новини