Нова забрана за патентоване на естествени плодове и зеленчуци

Европейският парламент гласува резолюция, според която растенията, получени чрез конвенционални размножителни процеси, като кръстосване и селекция, не могат да бъдат патентовани – те не трябва да стават патентоспособни.

Европейските депутати се опасяват, че патентоването на естествени растителни сортове би концентрирало растителния материал в ръцете на няколко мощни многонационални компании.

А загубата на генетично разнообразие може от своя страна да застраши продоволствената сигурност и да повиши цените на храните.

Как се стигна до тази резолюция?

Вече има два случая, при които Европейското патентно ведомство (EPO) дава патенти за зеленчуци. Става дума за домати и броколи с намалено водно съдържание, като се смята, че това намалява риска от рак при хората. Въпросните растения са създадени чрез конвенционално кръстосване и селекция без генетична манипулация.

След резолюция на Европейския парламента през 2015 г. и намеса на Европейската комисия през 2016 г., случаите се обсъждат в последната апелативна инстанция. Крайният срок за подаване на писмени становища е 1 октомври тази година.

„Много други подобни заявки за патенти са депозирани в същото ведомство и чакат одобрение. Бизнесът вече предприема юридически стъпки за приватизиране на флората, за осребряване на цялото й многообразие, като претендира за ексклузивни права върху изконни творения на природата“, коментира българският евродепутат Иво Христов във Фейсбук.

Според него резолюцията е отправила ясно политическо послание: „Не на патентоването на природата!“

От пресслужбата на Европейския парламент припомниха, че патентите представляват форма на интелектуална собственост, която дава право на техния собственик да възпрепятства другите да правят, да използват или да продават тяхното изобретение.

Те са инструмент за насърчаване на инвестициите в иновации. Патентоспособните изобретения трябва да са нови, изобретателни и индустриално приложими.

Източник: agri.bg