Дебатът за финансирането на ОСП трябва да остане земеделска тема

Дебатът за финансирането на ОСП трябва да остане земеделска тема

„Дебатът за Общата селскостопанска политика трябва да остане земеделски. Предстоят много трудни разговори и преговори, които не трябва да се
Read More
Над 5000 дребни преживни животни за разплод са изнесени към Турция

Над 5000 дребни преживни животни за разплод са изнесени към Турция

„Само няколко месеца след като бе отпушен износа за Турция, над 5000 овце и кози за разплод са изнесени за
Read More
Мандрите имат 1-месечен срок да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания

Мандрите имат 1-месечен срок да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания

В „Държавен вестник“, бр. 51 от 19.06.2018 г., е обнародвана Наредба за допълнение на Наредба №1 за хигиената на храните
Read More