„Мурра-2002“ ООД е създадена през 2002 година. Фирмата е с предмет на дейност развъждане и отглеждане на биволи порода „Българска Мурра“ и обработване на земеделска земя. Към момента във фермата в село Лозенец, Ямболска област работят над 30 души, като част от тях за заети във животновъдният  обект а другата част обработват земеделската земя. В стопанството се отглежда около 9000 дка. земеделска земя като част от продукцията се използва за изхранване на животните, които към този момент са  около 700, което прави фирмата от водещите в страната в сектора на биволовъдството. Биволовъдна ферма „Мурра 2002“ е изградена по всички стандарти на европейската общност и с най-нови и модерни технологии.

В началото
За Стоян Желязков и Йордан Койчев земеделието винаги е било неразделна част от живота. Стоян работи в бившето ТКЗС, а Йордан е ръководител на производствената база в Учителския институт в Ямбол. През 1999 г. двамата купуват от земеделска кооперация фермата за биволи в с. Лозенец, община Стралджа, със закупуването започват усилено да се грижат за животните и дори купуват още 40 бивола. Двамата искат да направят от запустялото стопанство процъфтяваща ферма. В основата на това стои желанието им да възродят традицията на биволовъдството в региона. А както добре знаем, това става с пари, не само с добри намерения.

Първи крачки на европейския път
Стоян Желязков и Йордан Койчев реализират първия си европейски проект през 2007 г. с финансиране по програма САПАРД. Сумата, която им е отпусната е около 500 хил. лева, като половината от парите са безвъзмездна финансова помощ. Двамата предприемачи ги използват за закупуване на селскостопанска техника и увеличават стадото биволи с още 80 животни.

Проектите
През 2008 г. е отворена и Програмата за развитие на селските райони. „Мурра 2002“ веднага кандидатства и с втори проект, този път по Мярка 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства“. Фирмата получава близо 600 хил. лева, като и тук безвъзмездните европейски средства са 50%. Парите са използвани за второто направление от бизнеса на дружеството – зърно производството. С тях Стоян и Йордан закупуват земеделска техника. Сумата по този проект е изплатена през юли 2009 г. Изграждане на модерен комплекс на площ от 3 дка, в който ще се отглеждат биволи. За този свой проект „Мурра 2002“ ООД подписва договор с Разплащателната агенция на 29 декември 2010 година, отново по мярка 121, който е реализиран през 2012г., с него фермата достига стандартите на ЕС в областта на опазване на околната среда и спазване на условията на Нитратната директива. През 2018г. фирмата подписва договор и реализира проект по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ за изграждане на нов обор и реконструкция на стар с  което увеличава капацитет и става една от най големите биволовъдни ферми в страната.

Днес стадото биволи във фермата в с. Лозенец наброява около 700 животни. Малко над половината от животните са основното стадо и са на закрито в обора. Друга част са биволиците, които се подготвят за майчинство. И за двете групи има специално създадени условия, така че животните да се чувстват възможно най-добре и да са продуктивни. От фермата на ден излизат около 1500 литра мляко, което е по-малко в сравнение с други стопанства, но затова пък качеството му е отлично, има лековити свойства и е устойчиво на радиоактивно влияние. Обработваемите площи са засети с традиционни култури като пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед и царевица.

 

Контакти

Адрес: с. Лозенец
Тел.: 0878840078