ФОРЕСТИНВЕСТ ООД с. Чупрене

Фирма ФОРЕСТИНВЕСТ ООД се занимава с добив и преработка на дървесина, производство и търговия с дървени материали, опаковки, амбалаж, мебели и всички други изделия от дървесина.
Виж повече