ЧЗС ДИМИТРИЧКА ВАСИЛЕВА с. Росица

ЧЗС Димитричка Василева отглежда високо-продуктивни млечни говеда. Разполага с животновъдна ферма – първа категория. Произвежданото мляко отговаря на всички качествени и санитарни изисквания.
Виж повече

ДИМИТЪР ДИКОВ гр. Балчик

Фирма ЕТ Димитър Диков е основана през 1994 г с предмет на дейност производство на селскостопанска продукция, услуги и реализация на получена селскостопанска продукция. Като това основно е пшеница, царевица, слънчоглед, рапица и етерично – маслени култури, фуражни – люцерна. Обработваме земя под наем и аренда в землищата на Балчик, с. Гурково и с. Царичино
Виж повече

ЕТ МИРЕЛА КИРОВА РАДЕВА – ДОНЕВА с. Козлодуйци

Фирма ЕТ МИРЕЛА КИРОВА РАДЕВА – ДОНЕВА се занимава с животновъдство, обработване на земя под наем и аренда, преработка и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произход; селскостопански услуги. Услуги: животновъдство обработка на земя под аренда преработка и продажба на селскостопанска продукция селскостопански услуги.
Виж повече