ЛОВЕН КОМПЛЕКС БЯЛКА гр. Ловеч

Ловно стопанство Бялка се намира на четиринадест километра от град Ловеч и на сто и четиридесет километра от аерогара София. fotorcreatedЗаема площ от 7 324 хектара, от които 62 % горски масиви и 38 % ливадни площи. Стопанството, заема предпланинската част на Стара Планина, като надморското равнище варира в диапазона от сто и осемдесет до
Виж повече

ПАЛЕТЛЕС ЕООД гр. Троян

Фирма ПАЛЕТЛЕС ЕООД се занимава с дърводобив, дървообработване, търговия с дървесина. Изработване на палети и всякакви други изделия от дърво. Производство, изкупуване, преработка и продажба на растителна и животинска продукция.
Виж повече

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА КЪМ ИНСТИТУТА ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Троян

ИНСТИТУТЪТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ в град Троян е създаден с решение No 6/17.01.1978 на МС. Той е пряк наследник на основания още през 1910 година Държавен овощен разсадник, преобразуван по-късно в Опитна станция по сливовата култура (1953 година), Опитна станция по овощарство и планинско земеделие (1959 година) и КОС (1962 година) Това е
Виж повече