ТЕДИ ООД гр. Монтана

23 ГОДИНИ ТЕДИ ООД Фирмата е създадена през 1989 година с предмет на дейност – търговия с торове, семена и препарати за растителна защита, търговия и съхранение на селскостопанска продукция. Основна цел на Теди ООД са добрите добиви /печалби/ на земеделските производители и кооперации. Нашата цел е те да получават навременна и точна информация относно
Виж повече