ГПК САКАРКА с. Левочево

ГПК САКАРКА се занимава с: горско стопанство и дърводобив стопанисване, използване и възобновяване на сътрудническата гора, собственост на член – кооператорите, находяща се в землището на с. Левочево организиране добиването на главните и второстепенни продукти от горските имоти обработка на добитата дървесина и организиране реализацията на готовия продукт залесяване на оголените площи възстановяване на сечищата
Виж повече