ФЕРМОТЕКА доилни агрегати и резервни части към тях

ФЕРМОТЕКА е фирмата с най- сериозно количество на пазара за доилни агрегати.Предлагаме доилни агрегати приспособени за кози, овце и крави и резервни части към всеки един от тях, както и голяма гама от аксесоари, които ще улеснят и доразвият вашият земеделски бизнес. Може да видите нашите машина за биене на мляко и масли и машина
Виж повече

БРАМАС – 96 гр. Шумен

АД БРАМАС-96 гр.Шумен е предприятие, което обезврежда продукти от животински произход, потенциално опасни за здравето на хората и животните, както и за околната среда. Тук се преработват и обезвреждат странични животински продукти (СЖП) от Категории 1,2 и 3, както и трупове на умрели животни. Дружеството работи в пълна хармонизация с българското и европейско законодателство(Регламент 1069/2009/ЕО,
Виж повече

ЗП ВЛАДИМИР ПЕТРОВ гр. Шумен

Фирмата ни е ориентирана предимно към износ на фиданки за лешникови и орехови насаждения. Нашите разсадници притежават сертификат за произведената продукция. Предпочитанията ни са за сключване на дългогодишни договори. Фиданки за орех В България орехът е разпространен като единични дървета в цялата страна. Най-много промишлени орехови градини има в Пловдивско, Старозагорско, Плевенско и Хасковско. Развива
Виж повече

ПРОТЕИН 98 гр. Шумен

ПРОТЕИН 98” АД – Шумен е водещ производител на пълноценни комбинирани фуражи и белтъчно биоконцентратни смески за всички видове животни. От 1998 година предприятието е 100% частна собственост, без държавно участие. Вписано е в регистъра на одобрените производители на храни за животни на основание чл. 19, ал. 7 от Закона за фуражите под уникален Идентификационен
Виж повече