КРУМ ГЕРОВ ТМ ЕООД гр. Гоце Делчев

От най-древни времена, хлябът е изключителна част от човешкия бит и култура. Най-ранните данни за приготвяне на хлебни изделия датират от неолита. Развитието на цивилизациите пряко се свързва със създаване на технологии за съхранение и запазване на житото, осъществявайки възможността за целогодишно произвеждане на хляб. В различните етапи на човешко културно развитие, на отделните видове
Виж повече

СТЕФАНОВ ИВАН СТЕФАНОВ 04 с. Драгижево

Предприятие Стефанов- Ив. Стефанов-04 ЕООД е едно от проспериращите в областта на месо преработвателната промишленост, намиращо се в района на В. Търново / Г. Оряховица.Високото качество на произвежданата продукция нарежда фирмата в челните места за страната. Предприятието предлага продукцията си на пазара от 1998 година, като за десет години увеличава капацитета и асортиментната си гама
Виж повече

БОРИМА УУД ЕООД с. Церово

БОРИМА УУД ЕООД е с двадесет годишен опит в производството на дървен амбалаж. През годините фирмата се е наложила на българския пазар в производството на дървени материали с изключително високо качество. Произвежда всички видове палета, каси, дървен амбалаж и др.
Виж повече

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА КЪМ ИНСТИТУТА ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Троян

ИНСТИТУТЪТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ в град Троян е създаден с решение No 6/17.01.1978 на МС. Той е пряк наследник на основания още през 1910 година Държавен овощен разсадник, преобразуван по-късно в Опитна станция по сливовата култура (1953 година), Опитна станция по овощарство и планинско земеделие (1959 година) и КОС (1962 година) Това е
Виж повече