Специализирано поделение опитна станция по кайсията и земеделито – Силистра

Опитната станция по кайсията и земеделието (ОСКЗ) в Силистра към Селскостопанска академия е правоприемник на Овощарската опитна станция, създадена с Постановление № 715 на Министерски съвет от 28 август 1952 г. ОСКЗ е специализирано научно-изследователско учреждение със задача да извършва научно-приложна, експериментална, обслужваща и спомагателна дейност на национално ниво в областта на селекцията, интродукцията и
Виж повече

Институт по консервиране и качество на храните гр. Пловдив

Институтът за изследване и развитие на храните (ИИРХ) – Пловдив е създаден през 1962 с ПМС № 163/27.09.1962 г. Понастоящем е един от 25 института в състава на Селскостопанска академия – София със статут на юридическо лице. Научноизследователската, приложната и обслужващата дейност на института се извършва в отделите „Хранителни технологии“ и „Лаборатория за изпитване на
Виж повече