ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ЕЛИН ПЕЛИН гр. Елин Пелин

В района на дейност на ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ЕЛИН ПЕЛИН – град ЕЛИН ПЕЛИН се включват деветнадесет съседни принадлежащи ловностопански района с обща площ 58 747.8 ха. От административна гледна точка района на дейност на Сдружението обхваща по-голямата част от територията на общинта и изцяло територията на общ. Горна Малина, като по този начин напълно
Виж повече

ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО – СОКОЛ гр. Казанлък

Кратка история Националното Ловно-рибарското дружество Сокол е правоприемник и наследник на ловно-стрелческа организация Сокол – гр. София и на Българския рибарски съюз. Казанлъшкото ловно-стрелческо дружество Сокол, по данни от най-стари източници, е основано през 1897г. в град Казанлък от 19 члена. Пръв председател на дружеството е бил адвоката Грую Л. Груев. На съвместно заседание на
Виж повече

СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО – РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ гр. Айтос

СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО – РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ ГР.АЙТОС История на ловното и риболовното движение в гр. Айтос ЛРД Сокол отдавна е заело своето достойно място в обществения живот на общините Айтос и Руен. През изминалите години следвайки традициите и ръководейки се от устава и законите на страната, сдружението успешно работи за популяризирането и опазването на видовото
Виж повече

ЛОВНО – РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО гр. Ловеч

В района на дейност на ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО гр. ЛОВЕЧ – град ЛОВЕЧ се включват петдесет съседно принадлежащи ловностопански района с обща площ 152 605 ха. По същество това са ловностопански райони, които сдружението стопанисваше до 2001 година. Към настоящия момент в района на дейност на сдружението са прибавени стопанисваните от 2001 година до 24.04.2009 година
Виж повече

ЛОВНО – РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ОРЕЛ гр. Етрополе

В района на дейност на СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ ОРЕЛ – ЕТРОПОЛЕ се включват девет съседно принадлежащи ловностопански района с обща площ 30 415.6 ха. От административна гледна точка района на дейност на Сдружението изцяло обхваща територията на община Етрополе и част от община Правец. Сдружението е в границите на РДГ София и изцяло
Виж повече