ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА КЪМ ИНСТИТУТА ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Троян

ИНСТИТУТЪТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ в град Троян е създаден с решение No 6/17.01.1978 на МС. Той е пряк наследник на основания още през 1910 година Държавен овощен разсадник, преобразуван по-късно в Опитна станция по сливовата култура (1953 година), Опитна станция по овощарство и планинско земеделие (1959 година) и КОС (1962 година) Това е
Виж повече