АГРО ТЕРА ГРУП ЕООД с. Алтимир

АГРО ТЕРА ГРУП ЕООД е със седалище село Алтимир.Фирмата се занимава с арендуване на земеделска земя в землището на село Алтимир, село Мраморен, село Ботево, село Веслец и град Враца.
Виж повече

ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ АДСИЦ гр. Варна

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, лизинг, отдаване под наем, аренда и/или продажбата
Виж повече

ЗКПУ РАВНЕЦ с. Равнец

ЗКПУ РАВНЕЦ се занимава с осъществяване на съвременно земеделско производство, обработка на земеделска земя на членовете си на договорна основа под аренда или наем, извършване на производствени услуги на член – кооператорите, арендаторите и други производители.
Виж повече