ITG /Инфотех-груп ЕООД/ е основана през 1997 г. в гр. София. В продължение повече от четвърт век компанията разработва и произвежда оборудване за измерване, наблюдение и контрол на температурата на складираното зърно.

 

Фирмата предлага модулни системи за термоконтрол със следните възможни функционалности:

 

  • Измерване на температурата на зърното в зърнохранилищата – сензорни кабели (сонди), монтирани в склада или силоза измерват температурата на зърнения насип, а отчетените температури се визуализират на контролно табло;

 

  • Мониторинг и анализ на състоянието на зърното – система за термоконтрол в комбинация със специализиран софтуер предоставят възможност за наблюдение на температурата на зърното и позволяват извличане на редица отчети и справки;

 

  • Контрол на температурата на зърното – система за термоконтрол с включен модул осигуряващ автоматично управление на вентилацията, чрез анализ на състоянието на зърното и външните климатични условия. Тази функционалност осигурява ефективен и успешен процес на зърносъхранение, който пести разходи и време, запазва качеството на зърното и е предпоставка за по-висока доходност.

 

  • Дистанционен мониторинг и контрол – Софтуерна платформа „ITG Cloud“ осигурява пълноценно използване на всички функции на оборудването от разстояние и по всяко време.

 

Други продукти предлагани от ITG са:

 

Ръчнa термосондa – преносим уред за измерване на температурата на зърното (разработка и производство на ITG). Предлага се в дължини от 1.00м до 3.00м

 

Зърноохлаждащи машини Conserfrio (производство на Consergra S.L. /Испания/) – машини за ефективно и екологично консервиране на складираното зърно чрез охлаждане.

 

Освен своите продукти ITG предлага на своите клиенти следните УСЛУГИ:

 

  • Монтаж на оборудването;
  • Обучение за експлоатация;
  • Сервиз и поддръжка на оборудването;
  • Дистанционна техническа диагностика;
  • Дистанционен „Консултант технолог“ по зърносъхранение.

 

Към днешна дата системи на ITG функционират в повече от 320 зърнобази в България и над 1100 зърнобази, в повече от 60 страни от Европа, Азия и Африка.

 

София 1510

ул. Капитан Г. Мамарчев 1-7

GSM: 088/ 822 24 78

E-mail: itg@itg.bg

www.itg.bg

Контакти

Адрес: Централен офис гр. София ул. ”Капитан Г. Мамарчев” 1-7
Тел.: +359 888 222 478
Е-mail: itg@itg.bg
Web site: https://itg.bg/