Сезонни работници: Какъв е интересът у нас?

Селското стопанство у нас и в Европа е изправено пред предизвикателството да организира събирането на реколтата в условията на ограничения и стриктни противоепидемични мерки.

Политиката за насърчаване на регистрираните безрабтни лица да започнат сезонна работа в родното земеделие, беше добре приета от фермерите у нас, тъй като недостигът на работна ръка е сериозен проблем в сектора.

От началото на извънредното положение в страната около 1,6% от лицата на трудовата борса са заявили интерес да започнат работа в селскто стопанство.

„От регистрираните в бюрата по труда в страната близо 100 хил. безработни от 13 март 2020 г. до момента, интерес към работата в селското стопанство са заявили 1 637 лица“, съобщиха от Агенцията по заетостта за Агри.Бг.

Желанието идва предимно от хора, които живеят в региони с добре развит аграрен сектор.

Със старта на сезонните мероприятия в земеделието вече се появиха и първите заявки към Агенцията по заетостта за търсене на работна ръка.

От началото на месец април до момента 97 работодатели са заявили 1 304 свободни работни места за работници в селското стопанство

70% от тях са за сезонни работници.

Промените в Кодекса на труда дадоха възможност за по-голяма гъвкавост при сключването на договори за сезонна дейност. Има възможност те да се правят за повече от един ден и съответно за 4, 6 или 8 часа ангажираност.

Отпадна и задължителното заплащане на предварителни осигурителни вноски.

Преди кризата с коронавируса много работници от Източна Европа бяха ангажирани в селското стопанство на държавите от Западна Европа. След налагането на ограниченията, държави като Великобритания бяха изправени пред реалния риск от провалена селскостопанска година, заради недостига на сезонни работници. Фермерски организации в Обединеното кралство и Германия дори организираха чартърни полети, с които да докарат работници от Балканските държави.

Официално обаче към Българската Агенция по заетостта няма подадени заявления за интерес от европейски работодатели или посредници за сезонни работници от България.

„През месец март, след обявяване на извънредното положение във връзка с кризата с коронавируса, към Агенцията по заетостта, в качеството й на член на EURES мрежата, не са отправяни заявки/запитвания от страна на EURES-координатори или пък от работодатели и търсещи работа в селското стопанство.

Имаше заявен интерес от страна на работодател от Швеция за организиране на интервюта през април за бране на ягоди там, но беше отложено заради извънредното положение, информират от Агенцията

Източник: agri.bg