Tехномаш Инвест ООД е млада и динамично развиваща се фирма, предлагаща голяма гама от продукти и съоръжения за различни видове производства. В началото единствената дейност на фирмата е внос и доставка на оборудване за термична обработка на ядки. Днес продуктите доставяни от фирмата варират от прикачен инвентар, през резервни части и консумативи, до почистване, цветосортиране и пакетиране на семена покриващи световните стандарти. Наши партньори са едни от най-добрите в сферата си фирми производители на оборудване за преработка на: ядки, зърнени, бобови култури; оборудване за семепроизводство и много други. От няколко години, в портфолиото ни от предлагани продукти, присъстват консумативи и резервни части, като сита, шнекове, елеваторни ленти, тръбни консумативи и други, които намират широко приложение в зърнобази, семе преработващите предприятия, фуражни комбинати, маслобойни, пелетиращи предприятия.

Технологичните линии и индивидуалните машини са с различен капацитет на производителност и биват с механично и автоматично управление. Дават възможност за автоматизиране, минимизирайки енергийните разходи и човешкия фактор. Предлаганите от нас продукти са съобразени с европейските и световни стандарти и отговарят на изискванията за безопасност на храните.

Представяме Ви част от най-търсените части и консумативи на Техномаш Инвест ООД:

Оборудване за обработка на семена и зърно

роботизирани системи – Tehnomash

ТМИ КАТАЛОГ

Оборудване за обработка на ядки и семена

Елеваторни кофи

Болтове, консумативи за елеватори, каиши, транспортни ленти, ленти товарач и гумено-транспортни ленти

Телени ленти, телена мрежа, перфорирани сита, перфорирана ламарина, метални повърхности, сито почистващи топчета и сито почистващи четки

Магнити, магнитни сепаратори, лабораторни сита, пробни сонди, термосонди и охладители за зърно

Вибро мотори, редуктори, електромагнитни вибратори, шнекове, шнекови спирали и опорни лагери

Зъбни колела, верижни съединители, звездообразни съединители, шайби, шлюзови дозатори, клапи, шибри, тръби и тръбни детайли

Почистващи механизми, тапатени, мембранни филтри и ръкавни филтри

Рамки за планзихтер, циклони, оборудване за мелници, мелнични консумативи и вакуумиращи машини

Елеватори, ленти и зет елеватори

Оборудване за фуражни предприятия и пелет консумативи

Виж още:

Контакти

Адрес: гр. Сливо поле, бул. България 38
Тел.: +359 82 596 309
Web site: https://tmi-bg.com/
Youtube: https://www.youtube.com/user/technomashinvest