Специализирано поделение опитна станция по кайсията и земеделито – Силистра

Опитната станция по кайсията и земеделието (ОСКЗ) в Силистра към Селскостопанска академия е правоприемник на Овощарската опитна станция, създадена с Постановление № 715 на Министерски съвет от 28 август 1952 г. ОСКЗ е специализирано научно-изследователско учреждение със задача да извършва научно-приложна, експериментална, обслужваща и спомагателна дейност на национално ниво в областта на селекцията, интродукцията и
Виж повече

ЕТ Сезгин Мюслюм

Продажба на турски рециклирани инвентари, резервни части и ремонт. Богат избор от ПРЪСКАЧКИ, КОСАЧКИ, ТОРАЧКИ, ПЛУГОВЕ, СЕЯЛКИ. ПРЪСКАЧКИ на ТАРАЛ, разполагаме с всички резервни части. В наличност 400, 600, 700, 800 литра. КОСАЧКИ с работна ширина 165 см. готови за употреба. По 3 ножа на тас, общо 6 ножа. ТОРАЧКИ 400, 500 литра с една
Виж повече

ТУГЕНБУРГ ЕООД с. Варненци

Компанията е еднолично дружество с ограничена отговорност учредено на 30.09.2015 г. в град Варна. ТУГЕНБУРГ ЕООД разполага с мандра за преработка на млечните продукти отговаряща на всички изисквания след, като закупува стара ферма в с. Варненци обл. Варна, като дневно в базата се добива 1 тон мляко. Във фермата се отглеждат 120 кози порода българска
Виж повече

ЗП ИВЕЛИН СПАСОВ гр. Тутракан

Земеделски производител “Ивелин Спасов” е специализиран в производството на кайсии, обработва 350 дка трайни насаждения кайсии. Предстой засаждане на 60 дка сливи. Масивите се намират в област Силистра, с. Поляна и с. Суходол. Спесифични сортове – ранна кишиневска, унгарка, мъркулещи, силистренска компотна, роксана. Фирмата се занимава както с производство на плодове , така и с
Виж повече