ЯНИ АГРО 85 ЕООД с. Скобелево

ЯНИ АГРО 85 ЕООД извършва дейността си в района на с. Скобелево. Фирмата е зърнопроизводител и арендатор за региона. Произвежда и реализира висококачестевени слънчоглед, пшеница, царевица и люцерна. Зърнопроизводство: слънчоглед пшеница царевица люцерна.
Виж повече

ВАРОША 05 ЕООД гр. София

Фирма ВАРОША 05 ЕООД е със седалище и адрес на управление град София. Компанията е регистрирана през 2008 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност. Фирмата развива своята основна дейност в селскостопанския бранш. Към момента дружеството е сред основните арендатори в Общ. Стражица, като развива дейност в землището на с. Камен. ВАРОША 05 ЕООД има
Виж повече

Бленд – Мюмюне Ислямова гр. Пловдив

Фирма Бленд – Мюмюне Ислямова, основана през 1991 година от Мюмюне и Адем Ислямови, започва дейността си с обработването на земя и отглеждането на тютюн върху площ от 350 дка. Успешната им дейност, довежда до увеличаването на обработваемата площ, върху която разнообразяват отглеждането на различни видове културни насъждения. В последствие фирмата увеличава площта си на
Виж повече

АГРО КАТ 2012 ЕООД гр. Ихтиман

Фирма АГРО КАТ 2012 ЕООД е учредена през 2012 година . Регистрирана е като еднолично дружество с ограничена отговорност и развива своята основна икономическа дейност в селскостопанския бранш. Компанията арендува земи в землищата на: – гр. Ихтиман – с. Веринско – с. Живково – с. Черньово Компанията се занимава още с: * Производство на зърнени
Виж повече