АГРОБУРЕЛ гр. Драгоман

Фирма АГРОБУРЕЛ се занимава с производство, преработка, обработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция – растителна и животинска, както и промишлени и животински стоки. Други дейности: – отглеждане на зърнени, технически и фуражни култури – аренда и отдаване под наем на земя.
Виж повече

ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО ЧОКОБА ООД с. Чокоба

ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО ЧОКОБА ООД се занимава със земеобработка, производство на земеделска продукция, зърнени храни, семена, разсад и др. Услуги: – арендоване на земя – производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал – извършване на услуги в областта на селското стопанство
Виж повече