ХАРВЕСТ ИНДЪСТРИС гр. Тетевен

АРВЕСТ ИНДЪСТРИС ЕООД развива своята дейност на територията на град Тетевен. Дружеството е специализирано в дървопроизводството и дърводобива. Фирмата извършва търговия с дървен материал, с изключително високо качество. Фирмата търгува и с дърва за огрев. ХАРВЕСТ ИНДЪСТРИС ЕООД е с доказани традиции в производството на дървесина – отглеждане на нови култури, залесяване.
Виж повече

ФОРЕСТИНВЕСТ ООД с. Чупрене

Фирма ФОРЕСТИНВЕСТ ООД се занимава с добив и преработка на дървесина, производство и търговия с дървени материали, опаковки, амбалаж, мебели и всички други изделия от дървесина.
Виж повече

БИО ЕНЕРДЖИ ООД с. Калейца

Фирма Биоенерджи ООД е основана през 2007г. с основен предмет на дейност производство и търговия с дървесна биомаса, ВЕИ, консултантска дейност в областта на енергийната ефективност, цялостно инвестиционно проектиране на жилищни, административни и производствени сгради, търговия с горивни устройства, изграждане на отоплителни инсталации и др.Инсталацията е проектирана и изградена според съвременните изисквания и стандарти за производство
Виж повече

ЕКОТЕКНИКА ЕООД гр. София

Екотекника Основната дейност на Екотекника е реализиране на екологични проекти, стопанисване на гори и производство на висококачествени дървесни пелети и екобрикети. Фирмата е най-големият собственик на гори в страната, един от основателите на Българска Технологична Платформа на Горския Сектор представляваща Forest based Sector Technology Platform. Освен екологосъобразното, устойчиво стопанисване на собствените горски масиви Екотекника произважда
Виж повече