НОВЕЛ с. Говедарци

Новел ЕООД е създадена 1995 година. Основната й дейност е дърводобив и дървопреработка, производство на изделия от дървесина – нестандартни палети, евро палети, врати, греди, сандъци и др. През 2005г. фирмата изгражда стерилизираща камера за палети и дървен опаковачен материал /ДОМ/, за да стерилизира продукцията си по IPPC 15 / Стандарт 15 – стандарт за
Виж повече

ПОГЛЕДЕЦ – ЛЕСИНВЕСТ ЕООД гр. Разлог

Фирма ПОГЛЕДЕЦ ЛЕСИНВЕСТ ЕООД развива своята дейност на територията на град Разлог. Специализирана е в областта на ВЕЦ, дървопроизводството и дърводобива. Произвежда и продава дървен материал и дърва за битови нужди. Извършва всички дейности свързани с дървопроизводството – подготовка на почвата за залесяване, попълване на култури, отглеждане на млади насаждения и др.
Виж повече

ГПК САКАРКА с. Левочево

ГПК САКАРКА се занимава с: горско стопанство и дърводобив стопанисване, използване и възобновяване на сътрудническата гора, собственост на член – кооператорите, находяща се в землището на с. Левочево организиране добиването на главните и второстепенни продукти от горските имоти обработка на добитата дървесина и организиране реализацията на готовия продукт залесяване на оголените площи възстановяване на сечищата
Виж повече

ЛЪКИ – ЛЕС ЕООД гр. Лъки

Фирма ЛЪКИ ЛЕС ЕООД развива дейност в град Асеновград и региона. Регистрирана е в град Лъки. Основната дейност е дърводобив, дървопреработка, търговия с дървен материал. Високо качество на достъпни цени!
Виж повече