АГРО БЕЛ 2001 гр. Плевен

Агро Бел 2001 – Обработка и изкупуване на земя в Плевен и Стара Загора. Агро Бел 2001 ЕООД е основана през 2001 г. като земеделско дружество. Занимава се с обработка на земя. Изплаща рента всеки стопански сезон и изкупува земеделска земя в Плевенска и Старозагорска област. Към момента обработва около 80 000 декара. Основните култури
Виж повече

ДИМИТЪР ДИКОВ гр. Балчик

Фирма ЕТ Димитър Диков е основана през 1994 г с предмет на дейност производство на селскостопанска продукция, услуги и реализация на получена селскостопанска продукция. Като това основно е пшеница, царевица, слънчоглед, рапица и етерично – маслени култури, фуражни – люцерна. Обработваме земя под наем и аренда в землищата на Балчик, с. Гурково и с. Царичино
Виж повече

ЕРАТО СИК ИВАНОВ, СТАНЧЕВА И СЪДРУЖИЕ гр. Чирпан

СД Ерато СИК- Иванов, Станчева и съдр. е основана и регистрирана на 05.10.1990 година с трима съдружници. Базата на фирмата се намира в село Медово, общ. Братя Даскалови и е единствен арендатор на земеделската земя в землището на селото. Основната дейност е земеделие и търговия. В момента фирмата обработва 12 000 дка земеделска земя в
Виж повече

ЕЛ ЗЕМ – ИСПЕРИХ гр. Исперих

Фирмата ЕЛ ЗЕМ ИСПЕРИХ ЕООД е регистрирана през 2008 година, със седалище и адрес на управление град Исперих. Дружеството развива своята основна икономическа дейност в отрасъл Селско стопанство. Фирмата е сред основните арендатори в област Разград, приоритетно в общините Самуил и Исперих. Компанията работи предимно в землищата на следните населени места: – Белинци – Бърдоква
Виж повече